Dział: Ekologia

(w przygotowaniu)

Znajdziecie tu testy dotyczące wzajemnych zależności pomiędzy różnymi organizmami oraz pomiędzy organizmami a środowiskiem. Spotkacie tu również testy związane z budową i funkcjonowaniem ekosystemów. Przydadzą się Wam wiadomości o przystosowaniach organizmów do życia w zajmowanych przez nie środowiskach.


Główna strona