Dział: Ontogeneza roślin - część IW tym dziale poruszone będą problemy związane ze wzrostem i rozwojem (od momentu zapłodnienia) wszystkich poznanych w toku nauki roślin naczyniowych. Oczywiście spotkacie się tu z testami dotyczącymi roli czynników wewnętrznych (hormony roślinne) i zewnętrznych, na wszystkich etapach rozwoju roślin. Przydadzą się Wam wiadomości o podziałach komórek i tkankach roślinnych.


Kilka porad dotyczących tego jak pracować z testami.


Uwaga! Odpowiedzi do testów oraz konsultacje (np. opinie o ułożonych przez siebie testach) możesz uzyskać po skontaktowaniu się z autorem strony.Przemiana pokoleń


Zad. 1

W rozwoju mszaków i paprotników spotykamy się z wyraźnie widocznym podziałem na dwa pokolenia, gametofitu i sporofitu. Po przeanalizowaniu poniższego rysunku rozwiąż zadania 1a i 2.

Gametofit i sporofit

Zad. 1a

Napisz nazwy gromad, których przedstawiciele znajdują się na rysunku.Zad. 2

Wskaż gametofity.Zad. 3

W wyniku jakiego rodzaju podziałów komórkowych rozrasta się gametofit.Zad. 4

Mszaki i paprotniki niekiedy nazywane są roślinami zarodnikowymi. Napisz krótko dlaczego.Zad. 5

Podobnie jak u jamochłonów spotykamy się u mszaków i paprotników z przemianą pokoleń. Przy rozwiązywaniu zadań korzystaj z poniższego rysunku.

Przemiana pokoleń

Zad. 5a

Podaj wspólne cechy gametofitów. Uwzględnij w odpowiedzi ich budowę i funkcje.


Zad. 5b

Podaj wspólne cechy sporofitów, uwzględniając ich budowę i funkcje.


Zad. 5c

Wskaż różnice, które występują pomiędzy przedstawionymi na rysunku trzema typami przemiany pokoleń.Zad. 6

Na schemacie przedstawiono gametofity roślin nasiennych. Który z rysunków przedstawia gametofity sosny?

Gametofity roślin nasiennych

Zad. 6a

Wskaż różnice w budowie obu zalążków; zastosuj odpowiednie nazewnictwo.Zad. 7

Na rysunkach przedstawiono powstawanie gametofitów: świerku, jabłoni, mchu płonnika i paprotki. Po analizie rysunku rozwiąż kolejne zadania.

Powstawanie gametofitów

Zad. 7a

W jaki sposób oznaczono komórki dzielące się mejotycznie?


Zad. 7b

W jaki sposób oznaczono zarodniki i komórki będące ich odpowiednikami; czym się różnią od komórek, które występują w osłonkach zarodka?


Zad. 7c

Mówi się, że gametofit u roślin ulegał stopniowej redukcji. Wyjaśnij na czym ona polega.Zad. 8

Posługując się poniższym rysunkiem, na którym przedstawiono zalążki i nasiona roślin nasiennych, używając odpowiedniego nazewnictwa, napisz z jakich elementów zalążka powstały wskazane (cyferki) elementy narysowanych nasion. Odpowiedź przedstaw w formie tabeli.

Zalążki i nasiona roślin nasiennych

Zad. 8a

Które z podanych roślin (klon, kukurydza, świerk, śliwa, sosna, owies) możesz przyporządkować wskazanym nasionom (A i B)? Krótko uzasadnij odpowiedź.


Zad. 8b

Wyjaśnij krótko dlaczego na rysunku D narysowana została tylko łagiewka (porównaj z rysunkiem C); napisz jaką rolę pełni.


Zad. 8c

Wyjaśnij rolę okienka i osłonek w zalążku.Zad. 9

U roślin nagonasiennych w nasionach występuje bielmo pierwotne, u roślin okrytonasiennych - bielmo wtórne. Napisz jaką rolę pełni w nasieniu i czym oba rodzaje bielma różnią się od siebie.Zad. 10

Na rysunku przedstawiono nasiona roślin nagonasiennych i owoce roślin okrytonasiennych. Podaj nazwę rośliny, której nasiona oznaczono literą "a". Wyjaśnij krótko dlaczego u roślin nagonasiennych nie mogą powstać owoce.

Nasiona nagonasiennych i owoce okrytonasiennych

Zad. 11

Zaplanuj doświadczenie, w którym będziesz starał(a) się udowodnić, że temperatura może mieć wpływ na kiełkowanie nasion. Wybierz odpowiednie nasiona i uzasadnij ich wybór. Zastosuj trzy warianty temperaturowe. Zaprojektuj tabelę, w którą wpiszesz wyniki eksperymentu.
Ciąg dalszy testów z ontogenezy znajdziecie w części II działu Ontogeneza roślin.Ewa Niemczewska-Borowczak
Ul. Podhalańska 12/3
80-322 Gdańsk Oliwa
Tel: 554-42-30
E-mail: niemczewska@wp.pl

Powrót do początku strony
Główna strona