Dział: Tkanki

(w przygotowaniu)

Znajdą się tu testy związane z budową, rolą oraz miejscem występowania tkanek roślinnych i zwierzęcych. Przydadzą się Wam niektóre wiadomości z anatomii roślin oraz wiadomości związane z budową i funkcjonowaniem układu ruchu i układu nerwowego.


Główna strona