Dział: Wrażliwość roślinW tym dziale poruszane będą problemy związane z reakcją roślin na działające na nie bodźce. Przydadzą się Wam wiadomości na temat fitohormonów, tropizmów, nastii i taksji.


Kilka porad dotyczących tego jak pracować testami.


Uwaga! Odpowiedzi do testów oraz konsultacje (np. opinie o ułożonych przez siebie testach) możesz uzyskać po skontaktowaniu się z autorem strony.Zad. 1

Schematy przedstawiają wynik pewnego doświadczenia, w którym użyto siewek owsa; zanalizuj je, porównaj i wykonaj zadania 1a i 1b.

Ilustracja doświadczenia

Zad. 1a

Określ jaki problem badano w doświadczeniu (zaproponuj hipotezę badawczą do przedstawionego doświadczenia).


Zad. 1b

Sformułuj wniosek wynikający z przebiegu doświadczenia (zaproponuj wniosek końcowy).Zad. 2

Schematy przedstawiają wyniki dwóch doświadczeń; zanalizuj je i wykonaj zadania 2a i 2b.

Ilustracja doświadczeń

Zad. 2a

Określ jaki problem badano w powyższych doświadczeniach.


Zad. 2b

Zaproponuj wnioski końcowe.Zad. 3

Kwiaty Maciejki i Wiesiołka otwierają się na noc, kwiaty wielu innych roślin otwierają się w dzień, a zamykają przy słabym oświetleniu. Ruchy te świadczą o pobudliwości roślin.


Zad. 3a

Napisz do jakiego typu ruchów zaliczamy je i czym się one charakteryzują.


Zad. 3b

Wyjaśnij do czego wymieniony w zadaniu trzecim bodziec jest przystosowaniem.Zad. 4

Wymień znane Tobie trzy różne typy nastii. Napisz jaki bodziec je wywołuje.Zad. 5

Liście rosiczki i pręciki kwiatów pod wpływem dotknięcia ich przez owady wykonują ruchy. Do jakiego typu reakcji je zaliczysz?Zad. 6

Poniższe rysunki ilustrują różne rodzaje reakcji roślin na działające na nie bodźce. Po analizie rysunku rozwiąż zadania 6a i 6b.


Reakcje roślin na bodźce  Reakcje roślin na bodźce

Zad. 6a

Skonstruuj tabelkę, w której przedstawisz w sposób czytelny jaki rodzaj reakcji (podaj pełną nazwę) został na rysunkach przedstawiony.


Zad. 6b

Jaka jest zasadnicza różnica w sposobie reagowania roślin przedstawionych na rysunkach A, B, C, D oraz na rysunkach F, G, H?Zad. 7

Część korzeni drzew rosnących na bagiennych terenach wykazuje geotropizm ujemny; napisz czym jest to spowodowane.Zad. 8

Po przeanalizowaniu poniższego rysunku napisz z jakiego typu reakcjami mamy tu do czynienia. W przypadku rysunków oznaczonych literami B, C, E, napisz co reaguje na bodźce.

Typy reakcji

Zad. 9

Kwiaty Tulipanów i Krokusów zamykają się na noc i otwierają rano. Do jakiego typu ruchów zakwalifikujesz ten ruch? Ponieważ w tym przypadku mogą oddziaływać na kwiaty dwa czynniki (pamiętaj, że krokusy kwitną bardzo, bardzo wczesną wiosną), zaproponuj doświadczenie, które pozwoliłoby na rozwiązanie tego problemu.Zad. 10

W komórkach roślin obserwujemy ruchy lokomotoryczne i tak np. podniesienie w pewnym stopniu temperatury przyspiesza ruch cytoplazmy. Przypatrz się poniższym rysunkom i daj odpowiedzi na kolejne pytania.

Ruch w komórce

Zad. 10a

Jakie organelle i na jaki bodziec tak reagują? Jaki to rodzaj reakcji?


Zad. 10b

Jak nazywa się ten rodzaj ruchu cytoplazmy?Zad. 11

Fotoperiodyzm jest reakcją rośliny na odpowiednią długość dnia. Przeanalizuj poniższą tabelę i rozwiąż zadania 11a, 11b, 11c i 11d.

Reakcja roślin na długość dnia

Zad. 11a

Krótko wyjaśnij na czym polega fotoperiodyzm.


Zad. 11b

W której z kolumn (A, B, C) zilustrowano reakcję rośliny dnia długiego na zmieniającą się długość dnia? Krótko uzasadnij swój wybór.


Zad. 11c

Fotoperiodyzm jest ewolucyjnym przystosowaniem się roślin; krótko wyjaśnij do czego.


Zad. 11d

Napisz, który z organów rośliny jest odpowiedzialny za reakcję fotoperiodyczną.Zad.12

Zakwitanie roślin dnia długiego i krótkiego związane jest z różnicą w stężeniach dwóch rodzajów fitochromu (P730 i P660), które mogą wzajemnie w siebie przechodzić. Przemiany owe ilustruje poniższy schemat; przeanalizuj go i rozwiąż kolejne zadania.

Przemiany fitochromów

Zad. 12a

Uzupełnij tabelę wstawiając "+" w miejscach, w których przewidujesz pozytywną reakcję fotoperiodyczną, a "0" w miejscach, w których nie przewidujesz pozytywnej reakcji fotoperiodycznej.


Stężenie fitochromu Zakwitanie
Rośliny dnia krótkiego Rośliny dnia długiego
Wzrost P730    
Wzrost P660    

Zad. 12b

Jakiego koloru są barwniki fitochromowe (pochłaniają światło czerwone i podczerwone)?Zad. 13

Biorąc pod uwagę cały cykl życiowy rośliny, napisz w jaki sposób rośliny reagują na zmiany światła i temperatury.
Życzę powodzenia w układaniu własnych testów!Ewa Niemczewska-Borowczak
Ul. Podhalańska 12/3
80-322 Gdańsk Oliwa
Tel: 554-42-30
E-mail: niemczewska@wp.pl

Powrót do początku strony
Główna strona